Pokazna vežba delovanja u nesrećama Crvenog krsta Gornji Milanovac


Crveni krst Gornji Milanovac je 2. februara u saradnji sa pripadnicima Civilne zaštite opštine Gornji Milanovac, za članove svoje Omladnisko terenske jedinice ”Stevan Jakovljević”(OTJ), organizovao pokaznu vežbu delovanja u nesrećama i planinarenje na obližnji Ždreban.

Pre samog uspona na Ždreban, uz pomoć Planinarskog društva ”Kablar” iz Čačka koje je obezbedilo predavača i FK ”Metalac” koji je obezbedio mesto održavanja, izvedena je pokazna vežba spuštanja sa velikih visina i sprovedeno je predavanje o alpinizmu i opremi koja se koristi.

 

Na Ždrebanu Crveni krst je upoznao volontere i članove OTJ sa opremom koju poseduju i koja je na raspolaganju za svaku nezgodu koja se dogodi u Gornjem Milanovcu. Sa tom opremom izvedena je pokazna vežba ”Prva pomoć i spašavanje povređenih planinara tokom posete Ždrebanu”. Na vežbi je učestvovalo i 4 člana Moto kluba ”Rebels” uz čiju pomoć je prikazan prevoz povređenog u planinskim uslovima.