Kriza u Ukrajini – humanitarni odgovor


Crveni krst Srbije izražava duboku zabrinutost zbog izuzetno ozbiljnih humanitarnih posledica sukoba u Ukrajini koji je eskalirao.

 

Crveni krst Srbije se zalaže da sve strane u sukobu poštuju Ženevske konvencije iz 1949. godine, dopunske protokole kao i ostale relevantne ugovore međunarodnog humanitarnog prava. Na taj način, obezbedili bi se sledeći prioriteti: zaštita života, humanitarna pomoć svima kojima je potrebna, zaštita civilnog stanovništva posebno žena, dece i starijih, ranjenika, bolesnika i zatvorenika a ujedno i nesmetan i bezbedan pristup humanitarnim i zdravstvenim radnicima do ugroženog stanovništva.

Kao sastavni deo Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca – najveće globalne humanitarne mreže, Crveni krst Srbije je spreman da pruži podršku ljudima u nevolji i podrži humanitarni odgovor, na struktuiran i organizovan način.

U   stalnom smo kontaktu sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (dalje: MKCK), koji zajedno sa Ukrajinskim društvom Crvenog krsta konstantno realizuje humanitarne aktivnosti u ugroženim zajednicama i odgovaraju na humanitarne potrebe.

Humanitarne aktivnosti koje se sada realizuju su: obezbeđenje pijaće vode, zdravstvene zaštite, artikala hrane i higijene, uspostavljanje porodičnih veza i psihosocijalna podrška.

U toku je i pokretanje stanovništva koje napušta prebivališta gde se odvijaju sukobi tražeći bezbedna mesta u Ukrajini i van nje. U tom smislu su organizacije Crvenog krsta u susednim državama organizovale prihvatne punktove na graničnim prelazima a aktivne su i u prihvatnim centrima.

Vaše donacije u novcu za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine možete uplatiti na namenski račun Crvenog krsta Srbije:

Banka Intesa Beograd

Br. računa: 160-268606-37

Poziv na broj: 6043 355 0000 – Pomoć stanovništvu Ukrajine.

 

 

Sva sredstva prikupljena na ovom računu biće upućena kao podrška Apelu za hitno delovanje Međunarodne federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za stanovništvo  ugroženo sukobom  u Ukrajini.

S obzirom na okolnosti koje se veoma brzo menjaju kao i kretanje stanovništva, a prema proceni predstavnika Ukrajinskog društva  Crvenog krsta i MKCK, za sada nisu potrebne dodatne količine pomoći u robi.

Crveni krst Srbije nastaviće da obaveštava javnost o humanitarnim potrebama ugroženog stanovništva.