Saopštenje Crvenog krsta Srbije – pomoć postradalima u požaru u Grčkoj


Crveni krst Srbije je tokom jučerašnjeg dana otvorio namenski dinarski račun za prikupljanje novčanih donacija za pomoć postradalom stanovništvu Grčke.
Broj računa je 205-32824-71, poziv na broj 6026 355 0000, model 00, kod Komercijalne banke AD Beograd, na koji je danas do 12 časova uplaćeno 214,581 dinar.
Crveni krst Srbije je dogovorio sa mobilnim operaterima MTS, Telenor i VIP aktivaciju humanitarnog SMS broja 2002 u poslepodnevnim časovima, nakon čega će građani moći da uplaćuju donaciju u visini od 100 dinara.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, u Grčkoj je do sada u požarima u oblasti Atike nastradalo više od 80 osoba, povređeno je više od 160 osoba, dok se više od 200 osoba vode kao nestali. U gašenju požara i saniranju posledica angažovano je preko 700 pripadnika oružanih snaga i vatrogasaca spasilaca. Do sada je procenjeno da su 373 kuće delimično oštećenje, a 211 potpuno uništeno.

Grčki Crveni krst od danas počinje da obilazi građane koji su ostali u svojim domovima u ugroženim područjima u cilju sagledavanja potreba ugroženog stanovništva. Grčki Crveni krst je od početka aktivan u pružanju prve pomoći povređenima, psihosocijalne podrške ugroženima, uspostvaljanju porodičnih veza i distribuciji artikala neophodne pomoći. Grčki Crveni krst je prisutan i sa jedinicom za hitno pružanje medicinske pomoći koja je sastavljena od volontera koji su zdravstveni radnici.
Crveni krst Srbije je u stalnom kontaktu sa kolegama u Grčkom Crvenom krstu koji je na osnovu procene trenutnih potreba uputio zahtev za prikupljanje pomoći u novcu, kako bi se odgovorilo na najprioritetnije potrebe ugroženog stanovništva.

Predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović se sastao u prepodnevnim časovima sa predstavnicima Zajednice Grka Srbije. Na sastanku je dogovorena saradnja i zajedničke aktivnosti sa ciljem prikupljanja novčanih donacija za pomoć postradalom stanovništvu Grčke.
Zajednica Grka Srbije će nastaviti da podržava sve aktivnosti Crvenog krsta Srbije koja je usmerena na pomoć stanovnicima Grčke.

CRVENI KRST SRBIJE