Трка за срећније детињство


У суботу 06.10. на Таковском игралишту у Горњем Милановцу одржана је “Трка за срећније детињство“.Ова манифестација намењена је ученицима средњих и основних школа са територије општине Горњи Милановац.


“Трка за срећније детињство“ има за циљ да пробуди младе на бављење спортом, а превасходно је ту и хуманитарни карактер, наиме приход прикупљен од продаје стартних налепница намењен је за различите врсте помоћи угроженим категоријама деце и младих.
Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима.